Vi kan tillhandahålla en hel del apparater och instrument som är anpassade för de speciella omständigheter som gäller i grundvattenbrunnar- och borrhål. Smala rör och långsamma flöden t.ex.

De flesta produkterna framgår även under resp. ämnes sida.

Produkterna på denna sida motsvarar på intet sätt hela sortimentet, utan är snarare att se som "smakprover". Det finns mera.., och dessutom finns det varianter av det mesta. Har Ni speciella önskemål, så hör gärna av Er, så skall vi nog ta fram det som efterfrågas.

De områden som behandlas på denna sida är följande:

 • Vattenprovtagare
 • Nivå
 • Mätinstrument o sonder
 • Flöde

Vattenprovtagare

 • För provtagning i borrhål, brunnar eller andra trånga ställen använder man med fördel en extra smal hämtare.
  • Kahlsico har en serie smala ruttnerliknande hämtare som passar för smala hål.
  • Vidare har General-Oceanics ett par smala hämtare där själva provbehållaren utgöres av en ordinär spruta.
  • Även Wildco har ett antal smala hämtare passande för borrhål. Deras "Kemmerer" hämtare finns i ett flertal volymer och utförande vad gäller material i stomme (plexi eller rostfritt stål) och tätningar (polyuretan eller silicon).
  • Wildco "Kemmerer Teflon" är en smal hämtare helt i teflon, med tätningar i teflon eller silicon. 1,2 liters volym. För ultranoggranna spårämnesprovtagningar.
  • Wildco "Well Kemmerer", 41 mm diameter x 606 mm, 0,6 liter, i rostfritt med tätningar i polyuretan eller silicon.
  • Kemmerer finns även i utförande för "extreme conditions" avsende värme och andra otrevliga och påfrestande omständigheter ("tunga" industriella lösningar, syror och baser).
  • Till alla Wildco hämtare finns ett antal tillbehör t.ex eller utan lod, linor och lådor.
  • De flesta Wildco hämtarna kan erhållas med lod-aktiverad eller "ryck i linan"-aktivared mekanism.

   Wildco Kemmerer1500        Kemm 1200 rostfri       Kemm. "Extreme cond"       "Wellsampler"       Kemm Teflon
  • Swing-Sampler och Sludge-Napper är exempel på brunnshämtare med långa teleskophandtag. Lätt utbytbar flaska / burk.
  • Wildco har även några extra lång-smala hämtare, "Coliwasa", 19 mm i diameter och 1,5 meter lång. Passar utmärkt för provtagning i tunnor, fat och tankar.
  • "Sludge-Judge", också 19 mm diameter men byggbara längder. Både denna och Coliwasa passar bra att ta slam och slamhaltigt vatten med.

   Wildco "Swing Sampler"       "Sludge Napper"       "Coliwasa"       "Sludge Judge"
  • Vidare har vi "Bailer hämtare". Helt i plast, lätta och billiga samt med helautomatisk funktion. Lång-smala 40 x 900 mm, 1 liter.

   Bailer      Detalj
  • Hydro-Bios har, förutom sin vanliga Ruttner som endast är 100 mm i diameter, och har en jämn o fin utsida, även en typ som kallas
  • Micros vilken har en smal 500 ml lätt utbytbar glasflaska som provbehållare. Max diameter 80 mm. Denna är tom och tillsluten under nerfärden och kontamineras således inte invändigt av ytvatten eller ovanliggande vattenskikt.

   H-B Ruttner       Dito, detalj       H-B Micros       Dito, detalj
  • KC tillverkar borrhålshämtare av olika volym/dimension och material på beställning. Dom har t.ex hämtare helt i rostfritt stål eller mässing och hämtare med provbehållare i glas eller plast.

   kc_borrhal                     
  • Vissa typer. t.ex. G.O. hämtarna samt några modeller från KC, Wildco och Kahlsico kan användas i så smala hål som 2".

Nivå

För mätning av vattennivå i brunnar kan man använda olika metoder, t.ex:

Direktavlästa instrument

 • Ljuslod
 • Tryckmätare

Instrument med inbyggd datalagring

 • Flottör och skrivare
 • Tryckmätare
 • Beröringsfria mätare t.ex. ultraljud (typ ekolod) eller radar.

Flottör och skrivare. Metoden / apparaten består av en lämpligt utformat flottör vilket, medelst en lina är förbunden med ett visare- eller registreringsverk, oftast av typen skrivare / pappersrulle. Passar sig bäst under lugna omständigheter eller på lokaler där man på lämpligt sätt kan skydda både flöte och registerverk för yttre påverkan.

Vi kan leverera sådana nivåskrivare från tyska Ott. Dom finns med antingen horisontell eller vertikal skrivtrumma.

Dessutom kan vi leverera papper, pennor samt övriga förbruknings- och reservdelar till dessa skrivare. Även till äldre instrument. Vi har oftast de mest frekventa delarna på lager.

Ott Recorder X

Flottör och datalogger. Vissa modernare varianter på detta tema finns även. Man har då ett elektroniskt minne istället för skrivare. Oftast längre registertid än skrivarmodellerna. Läses av med PC eller "hand-PC". Vi kan tillhandahålla Otts olika modeller.

Ott Thalimedes

Tryckmätare. Den förmodligen vanligaste typen av nivåmätare nuförtiden. Kan användas på två olika principsätt:

Stationärt instrument för mätning av vattennivåvariationer. En på lämplig nivå under vattnet, på passande struktur (stolpe, påle, kajkant eller liknande), eller i ett skyddsrör, anbringad tryckgivare.

Tryckmätare kan användas direktavläst, med kabel och displayinstrument (med ev. lagringsmöjlighet) eller som registrerande med internt eller externt minne varvid inställning av mätintervaller resp. avläsning och presentation av uppmätta data sker med PC.

I vissa fall kombineras Tryckmätarna med andra parametrar, t.ex. Temperatur eller Konduktivitet.

Man mäter antingen:

 • totaltrycket, på vilket även lufttrycksvariationerna inverkar, eller
 • Atmosfärskompenserat, vilket tar hänsyn till aktuella lufttrycksvariationer. Detta sker genom kompensering med ansluten lyfttrycksmätare eller, vanligare, genom att nivåmätaren genom en luftslang (oftast integrerad med signalkabeln) är förbunden med en lufttryckskompenseringsenhet, vilken placeras på passande ställe ovan vattenytan.

Några exempel på tryckmätare:

Alec.

 • MDS-D. Mini instrument, 18 x 127 mm, 33,6 gram (5,0 gram i vatten) för tryck/djup. Logger för 32.000 data med inställbara intervaller. Olika djupområden, max 500 m. Avläses med speciellt interface och PC. Windows program.
 • MDS-TD. Samma fast med tryck/temperatur. 26,5 x 168 mm, 45 gram. Max 1.000 m.


 

 

 • ABT-1. Registrerar tryck/temperatur. Avläses på display direkt på mätaren sida. 52 x 313 mm.

Keller DCX 22-AA.

Hämta pdf-brochyr Keller DCX nivålogger, tryck HÄR

 • Keller har nyligen presenterat en smått revolutionerande nivåmätare/logger. Den är atmosfärskompenserad genom att den har två tryckgivare, en i vattnet och en i loggerenheten i luften. En elkabel istället för en sårbar luftslang förbinder de två enheterna. Inbyggt PC interface. Inställning och avläsning sker med PC. Ett avancerat Windows program gör att man har möjlighet att "skräddarsy" sin mätning på ett helt nytt sätt med både tids- och händelse styrd mätning/lagring. Stort minne och mycket god noggrannhet. Finns för flera olika djupområden. Allt kan placeras dolt i t.ex ett 2" rör. Och det bästa av allt, systemet är billigt i inköp samt ytterst prisvärt, jämfört med andra system med liknande egenskaper.
 • Som tillval till DCX22 finns även en helt ny GSM modul, vilken också kan placeras dold i samma rör. Med denna tillsats slipper man åka ut på platsen för att ladda ned uppmätta data, det kan man göra per GSM telefon. Här finns ett stort antal möjligheter, t.ex tids- eller händelsestyrd rapportering via GSM eller SMS.

                                    

Keller 36W.

 • Som alternativ finns även rena tryckgivare (utan datalagring), för absolut tryck eller med atmosfärskompensering avsedda att kopplas till någon passande logger eller något annat, kundspecifikt, mät- eller regler system, eller till en vanlig PC. Det går också bra att koppla en sådan, t.ex en Keller 36W till ovan nämnda GSM modul, vilken har ett buffertminne för kortare lagring, så att enheten kan sända hem data t.ex en gång i veckan.

Sensordata / SAIV TD-301/302

En serie nya precisions nivåmätare för Tryck / Temp. Flera olika mätområden, mellan 20 och 6000 meter. Noggrannhet tryck 0,01% f.s. (full skala), temp 0,01´C. Temp. kompenserad piezo-sensor. Ypperlig långtids stabilitet. Instrumentet, vilket har stort internt minne kan användas på följande olika sätt:

 • Registrerande, avläses i efterhand via PC
 • Direktavläst via kabel (upp till flera hundra meter)
 • Direktavläst via satellit i form av e-mail till valfri adress (via satellit terminalen SD-400).

 

 

 

Aanderaa Mod 3791 m fl. Water Level Sensor. Tryckgivare som normalt lufttrycks kompenseras genom kompensationsenhet och luftad signalkabel. Finns även som mod A vilken filtrerar bort småvågor och ger ett stabilare värde. Dessa instrument kopplas till passande display eller datascanner enhet samt till ev. dataminne för presentation och ev. lagring. Uppmätta data kan med passande kringutrustning ur Aanderaa´s stora sortiment, sändas vidare per kabel, telefon eller radio. Vidare värdena läsas mer PC / modem eller som uppringt talsvar. Aanderaa systemet kan även kompletteras med flera givare för en mängd hydrologiska eller meteorologiska parametrar.

Givare m kabel

Beröringsfria mätare. Dessa instrument passar där man av olika anledningar inte vill ha instrument i vattnet. Det kan röra sig om båttrafik, risk för åverkan eller ishinder eller liknande skäl. En givare, oftast av ultraljudstyp, men även radar-givare finns, monteras på passande lokal, oftast inuti ett rör vilket skyddar apparaten samt filtrerar bort småvågor.

Uppmätt värde kan presenteras i realtid på en, med kabel förbundet display / visare instrument, och / eller lagras i dataminne. Data kan även sändas per kabel, telefon eller radio till annan plats. Vidare kan i vissa fall uppringt talsvar per telefon anordnas.

Exempel på mätare:

 • Aanderaa. Mod 3212 ultraljuds sensor.

Mätinstrument o sonder

Här kan man dela upp mätarna i olika kategorier:

 • Instrument för enstaka ämne / parameter
 • Kombinations instrument för flera ämnen / parametrar

Dessa båda kan man i sin tur dela upp i följande kategorier:

 • Direktavlästa instrument
 • Instrument med inbyggd datalagring

Direktavlästa instrument

 • För t.ex Temp, Konduktivitet / salthalt, Syre, pH, Tutbiditet eller H2S. Här passar Oxy-Guards, Aqua-Lytics, WTW´s, eller Aandseraa´s portabla instrument. De flesta portabla fältinstrument har såpass smala elektroder, och oftast även möjlighet till mer eller mindre långa kablar, att man kommer ner i de flesta grundvattenrör. För mera info, v.v. se på resp produktsida.
 • WTW har några olika multi instrument med relativt smala elektroden och möjlighet att ha långa kablar. Dessa går således också bra att använda i dessa sammanhangen. För mera info v.v. titta på sidan om multiinstrument.
 • SST´s multisond CTD 48 mäter Konduktivitet, Temp, Tryck och en parameter till, t.ex Syre, pH eller H2S. Ett kombakt och tåligt men ytterst noggrannt instrument, rör i titan, 48 mm dismater, går alltså ner i ett 2" rör. Avläsas i realtid via kabel till PC och ett lätthanterligt Windowsprogram, eller till ett speciellt fältmässigt avläsningsinstrument.

  WTW 300 serie       Oxy-Guard syre       WTW 197 serie       Aanderaa Färskvatten Kond       SST CTD 48

Instrument med inbyggd datalagring

 • Vissa av modellerna för enstaka ämnen i avsnittet strax ovan har displayenhet med inbyggt minne, vilket oftast även kan tidsstyras. För mera permanent bruk finns i de flesta fall även motsvarande modell även i stationärt utförande.
 • Samma gäller för multimodellerna, dom har alltid dataminne i displayenheten.
 • SST´s multisond CTD 48M. Som ovan fast med internminne. Ställ in passande mätintervaller och placera sedan ut instrumentet. Inställning och avläsning med PC.

Flöde

 • Underground Water Flow Meter mod GFD3, från Alec, är en flödesmätare speciellt utvecklad för att mäta de mycket långsamma grundvattenflödena i borrhål och liknande. Går ner i ett 40 mm hål. Mäter hastighet 0,01 .. 1,0 cm/min och även riktning 0 .. 360 grader. Mätprincipen är att man mäter avkylningseffekten på 16 st temperetursensorer, vilka är uppvärmda till känd temperetur, som sitter som en krans runt instrumentets nedersta del. Med RS232 utgång, avläsning sker per PC.

  Alec Grundvattanflöde       Dito, detalj

Tillbaks till startsidan

Scroll to top