SWEDAQ är ett svenskt företag, helt specialiserat på försäljning av oceanografisk, limnologisk, hydrologisk och hydrobiologisk utrustning.

Vi är, sedan starten 1981, tämligen ensamma om detta på den svenska marknaden. Genom att vi representerar ett relativt stort antal fabrikanter från många olika länder, både stora tillverkare med brett sortiment och mindre med mera specialinriktad tillverkning, har vi ett mycket omfattande försäljningsprogram. Företrädesvis rör det sig om fältmässig, oftast portabel, utrustning av god professionell kvalité avsedd för olika vattenrelaterade forsknings- och undersökningsändamål.

Till våra kunder hör exempelvis olika skolor och institutioner; konsultföretag, vattenbruk, naturvårdsenheter, Fiskeri- resp. Sjöfartsverket, olika biståndsorganisationer, SMHI, Försvaret; laboratorier med vatteninriktning, företag med miljöbelastande verksamhet, V/A-verk, miljö & hälsoskyddskontor m.fl.