Skriv ut

 

Grovt sett skulle man kunna säga att Turbiditet, som mått på mängden uppslammat / suspenderat material i en viss vattenmassa, mätes i ett antal olika storheter, beroende på syfte, omständigheter samt tillgängligt instrument.

Egentligen mätes Turb. i enheten NTU (Nephelometric Turbidity Unit), men ibland använder man sig av enheterna mg/lit eller transmission som % ljusgenomsläpplighet.

Olika tillverkare, och även olika brancher har ibland olika uppfattningar därvidlag.

Vi kan tillhandahålla några olika typer, representerande olika enheter etc. Samtliga är portabla och fältmässigt utförda, oftast avsedda för ögonblicksmätningar eller profileringar. Vissa instrument är försedda med, eller kan förses med minne för lagring av data under längre eller kortare tider.

Som alternativ finns även möjligheten att tilläggsutrusta s.k. CTD- eller "Miljösonder" (dvs direktavlästa eller registrerande multiparametersonder) med turbiditets- eller transmissionssensorer. Se vidare på resp. sida

Kort presentation av våra vanligaste turb-mätare:

 

 

 

Separata Turb-givare för egna appikationer