För siktdjupsbestämningar använder man en rund vit skiva, en s.k. "Secci skiva", en markerad lina eller wire samt en vattenkikare.

De i Sverige mest använda skivorna är 25 cm i diameter och helt vita. Denna typ av skiva är rekommenderad av Naturvårdsverket. Internationellt använder man sig ofta av 20 cm skivor, och ibland 30 cm eller ännu större, ibland helvita och ibland vit / svarta.
  25 cm standardskiva, plast

 

Vår standardskiva är således 25 cm i diameter, och försedd med vikt på undersidan. Mot visst pristillägg kan skivorna levereras med större vilkt och / eller ett antal hål för att gå ner i vattnet snabbare.

De hela skivorna kan understundom upplevas som jobbiga att arbeta med då de åker runt en hel del, framförallt på nervägen. Detta även om de är försedda med extravikt. Men med den tunga vita hålförsedda metallsiktskivan från Hydro-Bios kommer man ifrån mycket av detta. Skillnaden i resultat mellan 20 och 25 cm skivorna är marginell.

H-Bios 20 cm metallskiva

Vi kan leverera följande typer av lina:

 • Flätad polyestersilke
 • Wire

Den flätade polyesterlinan, vilken är den numerärt mest sålda typen, finns med valfri längd och typ av gradering. Vanligast är 10 eller 15 meter med graderade på hel och halv meter + dm gradering första metern.

Wirarna finns bara i 3 eller 10 m längd. 10 m, vilken är den vanligaste wiren är graderade på hel och halv meter + dm gradering första metern.

 • Linor / wire levereras normalt på enkel plast- tyg alt trävinda.
  Plastvinda Mini      Tygvinda       Trävinda
 •  

  Till siktdjupsbestämning skall vattenkikare användas. Vi har här 3 modeller:

  • Standardmodellen i plast. Kraftig 60 cm hög model, delbar i 3 delar. Orange. Försedd med handtag och infattning av typ cyklopöga.
  • Från Wildco. Rak mod i Plast med mörk insida. Med handtag på sidan och infattning klätt med svampgummi.
  • Heavy Duty modellen från KC. 1 m hög och byggd i 1 mm rostfritt stål. Handtag och infattning klätt med svampgummi.
   KC Heavy-Duty resp delbar std mod i plast       Wildco
  Scroll to top